Gildets historie

Næste arrangement:

 

Foredrag om Knud Lavard 21. februar.

 

Afholdte arrangementer

 

Gildestævne den 7. januar 2018

46 søstre og brødre deltog i det årlige gildestævne. Det er dejligt, at så mange har lyst til at møde gilderådet for at høre om ”Året der gik” mht. arrangementer og økonomi. Det er ligeledes dagen, hvor man har mulighed for at spørge ind til forskellige problemstillinger, stille forslag og lytte til, hvad brødre og søstre bidrager med.

Oldermand, Michael Jensen, gjorde status over året 2017. Det havde været et godt år med gode arrangementer og stor opbakning fra gildets søstre og brødre. Desværre havde der af forskellige årsager været en lille afgang fra gildet, så Oldermanden opfordrede alle til at medvirke til udbrede kendskabet til Sct. Knuds Gilde i Ringsted og skaffe recipienter til kommende højtidsstævne.

Beretningen blev taget til efterretning, og regnskab og budget blev godkendt med applaus.

Knudssøster Inger Astrup havde som sædvanligt forberedt et overdådigt kaffebord med boller og flere slags hjemmebagte kager. Det sætter alle i gildet stor pris på!

 

Gåsegilde den 11. november

Det årlige gåsegilde blev i 2017 afholdt på selve mortensaften. Alligevel var der 43 brødre og søstre med gæster, der deltog i arrangementet. Som noget nyt var gåsegildet henlagt til Ringsted kulturhus, hvor der er fine faciliteter med nyrenoveret køkken og café.Gillerådet mf. mødte i god tid for at dække bord, og her er det en stor hjælp, at knudssøster Inger Astrup møder med duge, lys, servietter mv. Gåsestegen (og flæskesteg) blev leveret fra sparkøbmanden i Borup, og kl. 18 kunne vi alle sætte os til et veldækket bord. Traditionen tro blev der serveret æblekage til kaffen.Knudsbroder Erling Skovdal sang for på Gåsevisen, og senere på aftenen underholdte han os med at spille nogle numre på sin trompet. Knudsbroder Mogens Larsen fortalte om historien bag Mortensaften, og knudssøster Grethe Larsen viste billeder fra brødre og søsters besøg i Sct. Knudsgildet i Flensborg.Sct. Knuds Gilde i Ringsted har i de senere år fået mange nye søstre og brødre, og det er dejligt at se, de møder flittigt op til de forskellige arrangementer, så der bliver en god blanding af nye og ældre deltagere.

 

Højtidsfest den 7. oktober

Der var 68 søstre og brødre til at overvære den højtidelige og flotte optagelsesceremoni i Sct. Bendts Kirke. Regnen kunne ikke spolere feststemningen og forventningerne hos de 9 recipienter, der i år havde søgt om optagelse i Sct. Knuds Gilde i Ringsted, således at vi i alt er 75 søstre og brødre.

Det gregoriansk herrekor, knudssøster Marianne Pedersens spil på både orgel og flygel, samt tidligere operasanger, Holger Bak, og ikke mindst vores flotte, historiske kirke dannede den perfekte ramme om ceremonien.

Efter optagelsen var der fest i logen på Teglovnsvej, hvor overceremonimester Mogens Larsen havde ansvaret for, at alt foregik som foreskrevet. Duen blev hejst som symbol på, at ”fred og samdrægtighed” må herske, oldermand, Michael Jensen, bød velkommen og præsenterede repræsentanterne fra de andre gilder. 1. stolsbroder, Leif Pedersen holdt tale for de nye søstre og brødre og bød dem velkommen i Sct. Knuds Gilde i Ringsted. Nyoptagne knudsbroder Bjarne Dinesen takkede for optagelsen på de nye søstre og brødres vegne.

Det er en fast tradition, at dronning Margrethe modtager en hilsen fra gildet, og når majestætens svar er nået frem, bliver det læst op, og i år var det Kong Christian som blev sunget efterfulgt at f et 9-foldigt leve for dronningen.

Efter middagen dansede alle deltagerne kædedans til sangen om Knud Lavard. Det forekommer meget let at træde 3 skridt til venstre og 1 til højre, men alligevel… Derefter var der dans til efter midnat.

 

Udflugt til Tumathorp den 26. august

 

Allerede kl. 8 kørte 17 knudssøstre og brødre samt en enkelt gæst Fra Sct. Bendts Kirke. Det første og vigtigste, vi lærte på turen, var, at den by, vi skulle til, slet ikke hedder Tumathorp, men Tommar, og det var det, der var årsagen til at gps’en ikke ville hjælpe os.

Det viste sig, at Tommar blot er en mindre landsby. Efter at have drukket den velfortjente formiddagskaffe med masser af wienerbrød samt svensk hjemmebag fik vi et rigtigt godt foredrag af knudsbroder Holger Bak. Han fortalte levende om hvordan de hvidklædte munke, præmonstratensere, fra hovedklostret Prémontré i Frankrig kom til Tommar. I dag er der udgravet en mindre del af klosteret. Derefter besøgte vi et lille museum med effekter fundet ved udgravningen af klosteret. Derefter gik vi over gaden til et lille landhus, som i dag også står som museum. Det der gjorde mest indtryk var ”køkkenet”, som blev brugt helt op til 1940 af byens kogekone, som boede i huset.

Vi spiste frokost i det lokale, gilderådet holder deres møder i. Ud over det svenske og danske flag, var der ikke nogen iøjefaldende udsmykning. Der blev serveret en platte med forskellige former for kalkunkød samt flute, og hertil fik vi vand og rødt saftevand.

Efter frokosten kørte vi til det, vi nok havde glædet os mest til: Glimmingehus. Her fik vi en guidet rundvisning, hvor guiden fortalte om stedets historie og de forskellige rums funktion i middelalderen.

Nu glædede vi os nok alle til eftermiddagskaffen. Men nej. Cafeen var lukket: Vi stod på parkeringspladsen, og hurtigt fik vi åbnet for bagagerummene, og fandt frem, hvad der var af vand og sodavand, og jeg havde masser af kringle. Vi havde ingen kniv, så stykkerne blev lidt store, da vi brækkede dem af. En hyggelig afslutning på parkeringspladsen, inden vi skiltes.

 

Udflugt til Vordingborg den 8. juli 2017

Selv om det er midt i sommerferien havde 32 knudssøstre og brødre med gæster meldt sig til udflugten til Vordingborg. Kørslen i privatbiler fungerede fint. Dog ikke for Grethe og Mogens, der havde taget fejl af lørdag og søndag!!

Dorthe Wille-Jørgensen, der tidligere havde holdt foredrag for os i Ringsted, førte os rundt på terrænet, hvor hun levende og engageret fortalte om de udgravninger og fund, der blev foretaget i forbindelse med reetableringen af voldgraven omkring området.

 

Vordingborg var i Middelalderen navnet på en fæstning placeret strategisk vigtigt til forsvar mod fjender fra syd. Borgen havde voldgrav, ringmur, tårne og et slot, hvor kongerne kunne opholde sig. Jyske Lov blev bl.a. underskrevet her. I dag står kun Gåsetårnet tilbage med den berømte guldgås på toppen.

Efter 2-timers rundtur og foredrag spiste vi frokost på Restaurant Victor, og derefter besøgte vi Borgcentrets Museum, hvor vi blev udstyret med tablets, hvorfra vi kunne lytte til information om de udstillede genstande og den dertil knyttede historie.

I løbet af eftermiddagen kom solen frem, og deltagerne benyttede derfor også lejligheden til at nyde en is og hygge sig sammen, inden man tog afsked efter en særdeles veltilrettelagt tur med et solidt historisk indhold.

 

Papegøjeskydning den 11. juni 2017

For anden gang i gildets historie lykkedes det for en knudsbroder at placere alle 5 pile i papegøjen. Årets suveræne vinder blev

knudsbroder Jens Frilund, der med sikker hånd sendte pilene afsted.

Arrangementet forløb efter samme recept som tidligere år. Teltet var stillet op på forhånd, og gilderådet med hjælpere gjorde skydepladsen klar og arrangerede borde og stole, så alt var klar til spisningen senere på dagen. Kl. 12 blev der ringet med klokken og alle deltagerne gik i procession ud til Knud Lavards kors, som igen i år var nytjæret af gildets overordnede tjæremester Johny Lauritsen.

 

Oldermanden holdt sin tale, hvor han bl.a. omtalte de drabelige begivenheder, der fandt sted i 1131 på et sted i nærheden af, hvor vi stod. Overceremonimester Mogens Larsen lagde en buket ved korset, og derefter var det tid at få afprøvet træfsikkerheden med bue og pil.

Flere af deltagerne måtte lytte til smarte bemærkninger, mens de gjorde sig store anstrengelser for at ramme fuglen, mens andre fik klapsalver, når de ramte plet.

I damerækken sluttede 3 knudssøstre lige, så der var en meget spændende omskydning, som endte med at to søstre igen stod lige. Den endelige vinder blev knudssøster Birthe Frilund med 3 træffere.

Gæsterækken blev vundet af Hal Rudebeck, der viste stor træfsikkerhed både i prøveskydningen og senere i selve skydningen.

Vinderne blev naturligvis fejret efter gildets ritual og måtte afslutingsvis give hver en tønde god øl, som blev delt mellem alle deltagerne ved den efterfølgende frokost.

 

Solen skinnede hele dagen og var medvirkende til at gøre dagen hyggelig for de 39 knudssøstre og -brødre samt deres gæster.

 

"Knud Lavard i Ringsted og omegn" 22. apr.

Turen blev et tilløbsstykke, da ikke mindre end 47 søstre og brødre med gæster deltog i arrangementet, som knudsbroder Mogens Larsen var ansvarlig for. Han førte først deltagerne til Fjenneslev Kirke, hvor han fortalte om Knud Lavards opvækst hos hvideslægten. Dramaet omkring det skændige mord blev fortalt ved korset i Haraldsted, og deltagerne aflagde også et besøg i Haraldsted kirke, hvor Knud Lavard lå nogle dage lige efter sin død. I Sct Bendts Kirke fortalte Mogens Larsen om Indvielsen af kirken i 1170, hvor Knud Lavard som bekendt blev helgenkåret.

Præsten i Haraldsted havde velvilligt åbnet konfirmandstuen, hvor der blev spist frokost, og som afslutning på den historiske tur blev der drukket eftermiddagskaffe på Knud Lavard Centret i Cafe Ingeborg – helt i tråd med turens tema.

 

Foredrag om Vordingborg den 7. marts

Arkæolog, mag. art Dorthe Wille-Jørgensen holdt et meget spændende og informativt foredrag om borgen Vordingborgs historie op gennem middelalderen. ”Vores” Valdemar den Store byggede den første borg på stedet for ca. 900 år siden. Det var en lille træborg, der fungerede som base for togter gennem de omliggende farvande. Derefter blev området stadig udbygget, og det kulminerede i 1360’erne, da Valdemar Atterdag byggede en borg af internationale dimensioner med 9 tårne på størrelse med Gåsetårnet og en ringmur på 7-800 m omgivet af en voldgrav. Gennem middelalderen havde borgen stor militær og politisk betydning. - I dag er Gåsetårnet det eneste synlige tegn på en svunden storhedstid for borgen.

Dorthe Wille-Jørgensen sluttede sit foredrag med at fortælle om de udgravninger, der har været i de seneste år af området omkring Gåsetårnet og reetableringen af voldgraven omkring hele området. Foredraget blev ledsaget af mange flotte billeder, så vi fik et godt indtryk af, hvordan området har udviklet sig fra den første lille borg til i dag.

Der er ingen tvivl om, at alle de fremmødte virkelig fik en smagsprøve på, hvad der venter den 7.maj, når Sct. Knuds Gilde i Ringsted arrangerer tur til Borgcenteret i Vordingborg med Dorthe Wille-Jørgensen som guide.

 

Foredrag om kalkmalerier og folkeviser

Dette spændende foredrag havde det største deltagerantal, der til dato har været til et arrangement i Sct. Knuds Gilde i Ringsted, når man ser bort fra højtidsfesten. Der var 51 tilhørere, der i 1½ time lyttede, mens knudsbroder Sigurd Kværndrup levende fortalte om, hvordan de folkelige ballader i middelalderens rige billedverden har påvirket kalkmalerier i både Danmark og Sverige. Foredraget blev ledsaget af en række billeder som medvirkede til at gøre foredraget levende og spændende.

Knudssøster Inger Astrup serverede igen et overdådigt kaffebord i pausen.

 

 

 

 

Sct. Knuds Gilde i Ringsted

Middelalderen

Knudsgildernes historie begynder ganske nær ved Ringsted, i Haraldsted Skov, hvor Knud Lavard blev myrdet den 7. januar 1131 af sin fætter Magnus. Gilderne selv er omtalt første gang i et brev fra kong Valdemar den Store omkring 1170, og da som en eksisterende og veletableret organisation (jf Carl-Gustaf Andréns indledning). Hvad var der sket i løbet af disse fyrre år?

 

Knud Lavard indtog en vigtig rolle som hertug af Slesvig, hvorfra han førte krig ind i Holsten og de hedenske vendiske områder langs Østersøen. I 1127 blev han indsat som konge over det vendiske folk abodritterne af hertug Lothar (den senere tyske kejser) og kom på den måde til at tjene to herrer, den danske kong Niels og den tyske fyrste Lothar. Da Niels’ søn lokkede Knud i baghold, kan det have skyldtes angst for en rival til tronen, en angst for tysk sæd og skik, eller såmænd bare stridigheder mellem forskellige danske stormandsfraktioner (jf Lars Hermanson 2000).

 

I første omgang blev Knud begravet i Haraldsted, men hurtigt overført til Ringsted, hvor Erik Emune i 1135 byggede et stort kloster til at rumme hans jordiske levninger. Allerede på det tidspunkt var der mirakler ved Knuds grav, og der var et præsteskab til at varetage liturgien og samle beretninger om Knuds liv og undergerninger. I det små har disse præster dannet de første spirer til knudsgilderne.

 

I 1146 forsøgte kong Svend Grathe og den unge Valdemar, Knuds søn, at sætte Knuds knogler på højalteret i klosterkirken i Ringsted, det vil sige give ham en officiel placering som helgen, hvad ærkebiskop Eskil nu protesterede imod af administrative grunde. Kun paven burde helgenkåre, ikke kongen. Omkring 1158 gav cisterciensermunkene i Esrom 2 mark guld – en formidabel sum – til udsmykning af Knuds skrin i kirken i Ringsted. Begge dele viser, at der var en levende kult for Knud i Ringsted, som Valdemar støttede aktivt. Den kan have været organiseret som et gilde med regelmæssige møder, bønner og gudstjenester for Knud. En eller anden organisation har der været, for på et tidspunkt centraliserede Valdemar knudsgilderne i hele sit rige og lægger dem under Ringsted, så de alle skulle betale en årlig sum til hovedgildet. Det er formodentlig sket omkring 1170, da Knud blev pavelige helgenkåret. I 1231 mødtes oldermændene og reviderede skråen for gildet i Ringsted, men vi har desværre ikke bevaret dens indhold.

 

Vi ved forbløffende lidt om, hvad gildet i Ringsted så egentlig har lavet i løbet at middelalderen. Det har eksisteret og været betydeligt nok til at have sit eget segl, som kendes fra både slutningen af 1200-tallet og fra 1400-tallet, men gildet er nævnt bemærkelsesværdigt få gange. Det har formodentlig forbindelse til, at knudsgilderne helt fra begyndelsen etablerede sig i kystbyer og dannede et Østersøomspændende netværk af handlende, måske også af krigere. Ringsted har simpelthen været isoleret geografisk i det netværk og har haft sin eneste eksistensberettigelse i at varetage kulten ved skytshelgenens grav. En del af det arbejde har bestået i at have ansvaret for relikvier fra helgenen. Vi må regne med, at de mange knudsaltre, som gilderne overalt i Norden har oprettet og betalt gudstjenester ved, alle har haft et ægte knudsrelikvie i alterbordpladen. Da biskop Gotskalk Ahlefeld i 1513 åbnede Knuds grav i Ringsted for at få relikvier til domkirken i Slesvig, var den nærmest tom.

 

Fra Ringsted stammer også ”Skuespillet om Sankt Knud Hertug”, som må stamme fra senmiddelalderen og står på et mellemtrin mellem de middelalderlige helgenlegender og moderne skuespil og tyder på, at historien om Knud Lavard og mordet på ham er blevet opført regelmæssigt, måske i forbindelse med hans helgenfest.

 

Ved Reformationen blev Knudsgildet i Ringsted nedlagt, uden at vi kender de nærmere omstændigheder. Knud Lavards hovedskal blev opbevaret i Sankt Bendts kirke, indtil den blev givet af Corfitz Ulfeldt som gave til den katolske franske konge i første halvdel af 1600-tallet. (Lars Hermanson, Släkt, vänner och makt. En studie av elitens politiska kultur i 1100-talets Danmark, Göteborg: Historiska Institutionen 2000).

 

Middelalderåret i Ringsted 1999 Fortalt af Karen Adrian

 

I sommeren 1999 besøgte Knudsbroder Harald Anderson og Knudssøster Karin Anderson Ringsted, som guider for en grupperejse senere i august måned for Sct. Knuts Gille i Ronneby. De søgte som naturligt er informationer og hjælp på Ringsteds turistbureau. Herved kom jeg for første gang i kontakt med institutionen Sct. Knuds Gilde. Fra turistbureauets side arrangerede vi besøg til Sommerspillet 1999, hvor man i anledning af Middelalderåret opførte ”Kildens kraft”, der beskrev mordet på Knud Lavard i Haraldsted den 7. januar 1131. I forbindelse med besøget arrangerede vi ligeledes rundvisning ved Knud Lavards kapelruin ved middelalderhistorikeren Kurt Villads Jensen. Dette besøg skabte en varig og varm forbindelse mellem Ringsted og Ronneby.

 

I forsommeren 2000 aflagde Kurt Villads Jensen, Bodil Heiede Jensen, Søren Pind og Karen Adrian besøg hos Harald og Karin Anderson: Den herlige og engagerede snak gjorde at ved et senere besøg kort efter, hvor Søren Pind og Karen Adrian igen besøgte Andersons i Ronneby gav Harald Anderson og Karen Adrian hinanden hånd på, at nu skulle der arbejdes på at få modergildet i Ringsted vakt til live. Vi planlagde i korte træk et arrangement, hvor alle Knudbrødre og Knudssøstre havde mulighed for at møde hinanden, og hvor historieformidling på højt niveau om Knudsgilder og middelalderen ville være samlingspunktet.

 

Knud Lavard Symposium 2002

 

Fortalt af Karen Adrian

 

Den 14. – 15. september 2002 løb dette spændende arrangement af stablen. Harald Anderson havde med sin utrættelige iver skabt stor interesse i Knudsgilderne i Sverige og Flensborg. Lidt over 200 Knudsgildebrødre og –søstre fra alle daværende gilder satte hinanden stævne i Ringsted denne weekend. Det var endog første gang alle Knudsbrødre og –søstre kunne deltage i et fællesarrangement.

 

Der deltog alt i alt ca. 285 personer. Så Knudsgilderne satte deres absolutte præg på arrangementet.

 

Programmet startede kl. 10.00 med modtagelse af Oldermænd og Oldfruer samt indbudte diplomater på Ringsted Rådhus af Borgmester Benny Christensen. Hvert gilde fik en kopi i tin af seglet fra Sct. Knuds Gildet i Ringsted samt en CD-rom med billeder af Sct. Bendts kirke. Efter receptionen fortsatte programmet i Sct. Bendts kirke, hvor resten af deltagerne afventede. Borgmester Benny Christensen åbnede Symposiet, hvorefter organist Søren Gleerup Hansen afholdte et foredrag om musikken i middelalderen. Dernæst sang korensemblet ”4 mand høj” Knud Lavard Messe. Efter programmet i kirken gik alle deltagerne i procession med Dannebrog forrest efterfulgt af gildebannere gennem Nørregade op til Ringsted Teater- & Kongrescenter, hvor resten af arrangementet blev afholdt.

 

Eftermiddagens program, som Kurt Villads Jensen styrede med kyndig hånd bød på følgende foredrag: Kurt Villads Jensen: Sjællands Jerusalem, Ringsted som korsfarerby, Lars Bisgaard: Gilder, lav og broderskaber i Middelalderen, Per-Oluf Sjöstrand: Åland och omvärden under äldre medeltiden.

 

Aftenens program bestod af en herlig Middelalderbuffet, dernæst underholdning af middelaldermusik og sang ved emsemblet ALBA, samt middelalderdans ved danseinstruktør Jørgen Schou Pedersen. Et mageløst skue med alle de lystige deltagere, hvor mange deltagere fra gilderne mødte op i middelalderdragter.

 

Næste morgen bød programmet på foredrag og lysbilleder ved Anu Mänd om St. Canute Guild in Tallinn. Leif Søndergaards foredrag handlede om ”Da Knudsbrødrene skød papegøjen”. Foredragsrækken blev afsluttet med Carl-Gustav Andrén, der fortalte om ”Knutsgillena under 800 år”.

 

Efter foredragene var der ekskursion til Knud Lavards kapel og Vigersted kirke, hvor henholdsvis Kurt Villads Jensen og Bodil Heiede Jensen berettede om de historiske steder.

 

Forarbejdet til Ringstedgildets genindvielse

 

Efter Symposiet tog Karen Adrian initiativ til at få et Knudsgilde genindviet i Ringsted. I nært samarbejde med Harald Anderson, Ronneby og Anders Svenningsen, oldermand for gildet i Lund fik man sammenfattet en gildeskrå og ritualbeskrivelse, der har specielle træk for Ringsted. De nødvendige regalier blev anskaffet med stor hjælp fra sølv- og guldsmed Helle Jørvad Lund.

 

En nedsat arbejdsgruppe holdt informationsmøde i december 2002, hvor interessen var så stor, at det blev endegyldigt besluttet, at genindvielsen skulle finde sted den 7. januar 2003 i Sct. Bendts kirke.

 

Genindvielsen af det første Knudsgilde i Danmark efter Reformationen

 

En meget smuk eftermiddag med klingende frost og et velsignet snedække mødte en forventningsfuld skare Ringstedborgere op i Sognegården, hvor vi indledte aftenen med et fælles måltid. 19 forventningsfulde fremtidige Knudssøstre og –brødre havde set hen til denne dag, hvor Ringsted igen skrev Danmarkshistorie, hvor det første gilde blev genindviet i Danmark efter alle de mange år. Disse var følgende: Karen Adrian, Søren Pind Jensen, Anni Bøge Jørgensen, Mogens Larsen, Sonja Rasmussen, Hans Worm, Jytte Jepsen, Uffe Larsen, Helle Jørvad Lund, Tage Freund, Jens Bøggild, Jens Bjarne Lund, Ejvind Sørensen, Hanne Wenningsted-Torgard , Karsten Wenningsted-Torgard, Dietrich Timmermann, Bodil Heiede Jensen, Polly Danneskiold-Samsøe og Kirsten Christensen.

 

Gæster fra Knudsgilderne var mange. Følgende repræsentanter deltog fra gilderne: Oldermand Anders Svenningsen, Lund, Viceoldermand Nils-Axel Månsson, Malmø, Oldermand Tor Hultberg, Ystad, Oldermand Peter Stenkula, Thumathorp, Oldermand Inge Stoltz, Landskrona, Oldermand Hans Hedvall, Ronneby, Ceremonimester Arne Mårtensson, Laholm og Harald Anderson, Ronneby, der fik en hæderplads ved indvielsen, som ”jordemoder” for det nye gilde.

 

Som en særlig gave fra alle de 10 Sct. Knudsgilder modtog Ringsted gildet en flot sølvpokal til sin klenodiesamling. Mange gilder medbragte endvidere bøger om deres historie som gave til det nye gilde. Den lokale middelalderhistoriker Kurt Villads Jensen fortalte om Knudsgilder og Ringsted som et kulturelt indslag i den store aften. I alt deltog xx gæster fra de svenske Knudsgilder.

 

Efter middag afholdt man stiftende gildestævne, hvor gildeskråen for Sct. Knuds Gilde i Ringsted blev vedtaget med det særkende, at oldermanden skifter hver andet år. Man vælger 1. stolsbroder som efter 2 år som lærling fortsætter videre som oldermand. Den afgående oldermand indtager en retrætepost som 2. stolsbroder. 2. stolsbroder har altid mulighed for efter endt turnus at genopstille igen som 1. stolsbroder.

 

Det første gilderåd konstituerede sig som følgende: Oldermand Karen Adrian, Ceremonimester og arkivar: Uffe Larsen, 1. Stolsbroder Anni Bøge Jørgensen, Gildeskriver: Hans Worm, Skatmester Mogens Larsen, Klenodiebevarer: Helle Jørvad Lund, Overceremonimester Sonja Rasmussen og Kronikør: Jytte Jepsen.

 

Efter arrangementet i Sognegården stillede man op til procession. Med Cantorum Scolarum Ringstadensis – det kendte ”munkekor” i front gik processionen ad stien op til kirken omkranset af en flot fakkelvej i den glitrende frostsne. Den særlige ceremoni kunne tage sin begyndelse efter koret havde sunget en del af Knud Lavards messe.

 

Knud Lavards rose

 

Som en særlig ærbødighed over for Gildets værnehelgen Knud Lavard, er der i Ringsted Gildets ceremoni indlagt, at der under ceremonien i kirken ligger en rose på Knud Lavards grav. Den første rose, som blev lagt på graven på genindvielsesdagen, er nu forsølvet og indgår i det årlige ritual i kirken i forbindelse med optagelse af nye Knudsbrødre og –søstre.

 

Indsættelse af den første Oldermand

 

Oldermand Anders Svenningsen, Lund forestod den særlig optagelse af Ringsteds oldermand, Karen Adrian. Karen Adrian blev først optaget i Sct. Knuds Gilde ved en ceremoni, hvor hun fik Lundgildets oldermandskæde på. Dernæst som Knudssøster fik hun Ringsteds oldermandskæde på som udnævnt oldermand. Den nye oldermand optog derefter de øvrige 18 recipienter i Sct. Knuds Gilde i Ringsted. Som Knudssøster eller –broder fik hvert medlem påsat Ringsted Gildets Knudsdue med det rød/gule bånd. Knudsduen er en kopi af den due, som Ronneby-gildet anvender. Efter endt ceremoni åbnede Gildeskriver Hans Worm sit hjem for en rigtig hyggelig efterfest, hvor snakken gik på ægte gildevis til langt ud på natten.